Oferujemy

Skuteczną pomoc prawną

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z różnych dziedzin prawa

O Nas

Kancelaria utworzona i zarządzana przez adwokat dr Joannę Brylak, jest wynikiem doświadczenia pozyskanego w kancelariach polskich i zagranicznych, realizacji osobistych założeń zawodowych oraz szerokiej współpracy z gremium wybitnych prawników polskich i zagranicznych.

Dzięki jakości świadczonych usług, doświadczeniu oraz ambitnemu zespołowi aplikantów i młodych prawników jesteśmy w stanie sprostać największym wymaganiom klientów.

Kompleksowa pomoc prawna, oraz reprezentacja prawna w toku całego postępowania karnego, w zakresie ekstradycji, wydania lub wykonania europejskich nakazów aresztowania

Doradztwo prawne w zakresie transakcji gospodarczych, ukierunkowanych zwłaszcza na zachodnioeuropejskich klientów (niemieckie, szwajcarskie i austriackie spółki kapitałowe i osobowe)

Jak Działamy

Krok 1
Rozpoznanie Sprawy i Analiza Problemu

W naszej działalności kierujemy się zasadą najwyższej rzetelności i jakości świadczonych usług. Podstawą działania jest kompleksowa analiza sytuacji prawnej klienta i wybór najbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązań prawnych.

Krok 2
Wybór Najlepszego Rozwiązania i Mediacje

Próba polubownego rozwiązania sporu oraz ewentualne zawarcie korzystnej ugody.

Krok 3
Postępowanie Sądowe

Wybór strategii procesowej, sporządzenie pism procesowych i reprezentacja przed Sądem

Krok 4
Bieżące Konsultacje

Jesteśmy dumni z naszego wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania i dlatego utrzymujemy stały kontakt z każdym klientem, informując go o przebiegu sprawy, kontrolując oraz konsultując jej przebieg na bieżąco.