Europejski Nakaz Aresztowania

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie ekstradycji, wydania lub wykonania europejskich nakazów aresztowania. Rozumiemy problematykę międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach karnych, w szczególności dotyczącą poszukiwania przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości obywateli polskich za granicą oraz wykonywania wyroków karnych sądów państw obcych. W oparciu o posiadaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie świadczymy usługi obejmujące m.in. reprezentację:

  • w zakresie kontroli przestrzegania zakresu wykonania europejskiego nakazu aresztowania wobec stosowania tzw. „zasady specjalności”
  • w postępowaniu o uchylenie środka zapobiegawczego leżącego u podstaw wydania europejskiego nakazu aresztowania w Polsce
  • w postępowaniu w przedmiocie zaliczenia na poczet kary pozbawienia w Polsce okresu pozbawienia wolności za granicą w tej samej sprawie
  • w postępowaniu w przedmiocie przekazania z terytorium Polski osoby ścigania za granicą (w tym odmowa wydania obywatela polskiego za granicę)
  • w postępowaniu o przyjęcie orzeczenia państwa obcego do wykonania w Polsce i określenia kary podlegającej wykonaniu
  • w zakresie uzyskania listu żelaznego w Polsce

Nie jesteś pewien jakiej pomocy potrzebujesz?

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami dziś a postaramy się pomóc Ci podjąć właściwą decyzję

Jednocześnie świadczymy pomoc prawną w toku całego postępowania karnego oraz postępowania karnego wykonawczego (np. w zakresie postępowań o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, czy udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności). Dzięki temu jesteśmy gotowi wszechstronnie dbać o interesy naszych klientów.

Ponadto współpracujemy z prawnikami zagranicznymi, m.in. w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech. W ten sposób w sprawach ekstradycyjnych zapewniamy wykwalifikowaną pomoc prawną dwubiegunowo – tak w Polsce, jak i w drugim państwie zainteresowanym w sprawie.