Prawo Karne

Osoby podejrzane i oskarżone, ale także pokrzywdzeni, korzystając z usług mojej kancelarii adwokackiej, mogą liczyć na profesjonalne porady prawne, a także reprezentację i zastępstwo procesowe na każdym etapie sprawy karnej. Zakres wsparcia ze strony adwokata karnisty obejmuje, m.in

  • porady prawne z zakresu prawa karnego jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego
  • pomoc w zakresie przygotowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
  • udział w czynnościach takich ja przesłuchanie, konfrontacja, wizja lokalna
  • podjęcie obrony klienta już na etapie postępowania przygotowawczego poprzez przygotowanie wniosków dowodowych
  • reprezentację osoby pokrzywdzonej w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentację klienta przed sądami wszystkich instancji
  • doradztwo i sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
  • prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • sporządzanie apelacji, kasacji oraz wniosku o warunkowe umorzenie postępowania i innych pism w sprawach karnych

Nie jesteś pewien jakiej pomocy potrzebujesz?

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami dziś a postaramy się pomóc Ci podjąć właściwą decyzję

Rozpatrując sprawy karne nasi adwokaci, biorą pod uwagę nie tylko aspekt przepisów prawa, ale także wszelkie inne okoliczności towarzyszące zdarzeniu, właściwości osobiste podejrzanego, jego sytuację rodzinną, oraz wszelkie aspekty mogące mieć znaczenie dla wyniku śledztwa lub postępowania przed sądem karnym.

Na każdym etapie klient ma wiedzę, jak wygląda jego sytuacja, jakie przysługują mu prawa i jakie grożą konsekwencje, tak aby miał poczucie bezpieczeństwa i gwarancję fachowej opieki prawnej.