Dominika Kamińska

Dominika Kamińska

Specjalista ds. obsługi spraw windykacyjnych

Dominika Kamińska jest studentką na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Dominika Kamińska zajmuje się zagadnieniami prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości. Pierwsze kroki zawodowe stawiała rozpoczynając pracę w Sądzie. Posiada również duże doświadczenie w masowej obsłudze spraw windykacyjnych.

W kancelarii odpowiada za prawidłową obsługę wierzytelności na etapie przedsądowym, dochodzenie roszczeń pieniężnych na drodze postępowania sądowego, uzyskiwanie tytułów wykonawczych na rzecz małżonka dłużnika, wierzycieli oraz ich następców prawnych. Ponadto, obsługuje sprawy w toku postępowania cywilnego, gospodarczego i egzekucyjnego.

Prywatnie interesuje się muzyką, grą na instrumentach muzycznych oraz malarstwem.