Joanna Brylak

Joanna Brylak

Adwokat

Właścicielka kancelarii Joanna Brylak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Bochum, doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wykładowca akademicki, członkini Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz członkini Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkini Rady Naukowej Orzecznictwa Sądów Apelacyjnych, członkini Rady Naukowej Prawa Europejskiego w praktyce.

Prowadzi działalność w przedmiocie świadczenia usług prawniczych z ukierunkowaniem na obsługę klientów krajowych i zagranicznych.

Joanna Brylak posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobywane od 1998 r. podczas wieloletniej pracy jako konsulent w kancelariach prawnych z kapitałem polskim, niemieckim i włoskim. Działalność zawodowa Joanny Brylak sprowadza się głównie do obsługi podmiotów oraz transakcji gospodarczych, a także na doradztwie z zakresu prawa cywilnego. Dr Joanna Brylak praktykuje w Warszawie, współpracuje także z kancelariami prawniczymi w Niemczech.

Wśród naukowych zainteresowań dr Joanny Brylak pozostaje przede wszystkim postępowanie karne, w szczególności postępowanie odwoławcze; jest autorką licznych polskich i zagranicznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa handlowego.

Dr Joanna Brylak włada biegle językiem niemieckim i angielskim, co ułatwia jej integrację zawodową oraz zapewnia swobodę kontaktu z Klientem zagranicznym.